Styret

 

 

Styret for Norsk Fyrhistorisk Forening 2016

 

Tormod Steen, Mo i Rana (Styreleder)

Født 1955. Har arbeidet på Svalbard museum, Rana museum og ved Nasjonalbiblioteket. Arbeider i dag som avdelingsleder ved Helgeland museum. Medlem av kommunestyre og formannskap i Rana kommune. Leder i Polarsirkelen friluftsråd. Fyrtilknytning: Træna fyr.

Tore Berntsen, Kristiansand (Nestleder)                                

Tore Berntsen 2

Født 1947, bor i Kristiansand. Gift, tre barn. Pensjonert fra stilling som ass.fylkesrådmann årsskiftet 2012/13. Arbeider deltid med kystkultur og fartøyvern i Vest-Agder fylkeskommune. Styremedlem i Bragdøya kystlag som bl.a. driver Grønningen fyr i Kristiansandsfjorden.

Jostein Korsnes, Kvamsøy (Kasserer)

Jostein Korsnes n

Kasserer fra 2011. Født 1954, gift fire barn. Jobbar som lærar. Er dagleg leiar i SandeFastlandssamband as, styreformann i Kong Arthurspelet. Har jobba med næringsutvikling og bygdeutvikling. Er leiar i foreininga for Frekøy fyrstasjon. Har erfaring med  restaurering frå arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i M&R.Fyrtilknytning: Frekøy fyrstasjon.                                                                                                                                                                                                                   

André Schau, Drammen (styremedlem)

Andre Schau2

 

 

 

 

 

 

 

 

Født i 1972, bor i Drammen. Styremedlem siden 2014. Ansatt i Bane Nor innen trafikkinformasjon. Han har hatt fyr og fyrvesen som hobby i 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs "Kvitt eller Dobbelt" i 1989, med temaet "Fyr- og Fyrvesen". Arbeider med teknisk dokumentasjon sammen med Kystverket. André arbeider også tett med venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka "Fyrene i Oslofjorden - levende kulturminner" (2010) og styremedlem i "Rødtangen Klokketårns Venner" (RKV).

Berit Johanne Vorpbukt, Hitra (styremedlem)

Berit-Johanne Vorpbukt n

Født 1984, masterstudent ved Geografisk Institutt ved NTNU og prosjektmedarbeider ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag på Hitra. Arbeider innenfor formidling, forvaltning og forskning knyttet til kulturminner fra nyere tid og samtid. Masteroppgaven ser på forvaltning av freda fyrstasjoner der frivillige venneforeninger leier av Kystverket.

Jan Erik Westergaard (styremedlem)

Jan Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 år i Kystverkets avdeling for elektro. Har arbeidet med kontroll, installasjon og montasje av elektriske anlegg.

Svein-Harald Eliassen (varamedlem)

Anne-Lise Valaas (varamedlem)

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 122 gjester og ingen medlemmer på besøk.