Elle tåkeklokke

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1911
Status: Nedlagt 1983
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Follo Museum, privat
Vernestatus:
Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FIGGJESKJÆR TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Bamble kommune, Telemark
Opprettet: 1911
Status: Nedlagt 1989
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SØNDRE LANGÅRA TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1896
Status: Nedlagt 1967
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 157 gjester og ingen medlemmer på besøk.