Elle tåkeklokke

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1911
Utvikling: Nedlagt 1983 
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Privat, Follo museum, fra 1991
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Elle tåkeklokke er landfast og ligger syd for Drøbak på østsiden av Oslofjorden. Den har et enkeltstående klokketårn i tre med sveitserstilpreg.

Elle tåkeklokke har høy grad av opprinnelighet med klokke og drivverk intakt. Både fyrhistorisk og arkitektonisk har klokketårnet stor verdi som et sjeldent særegent kulturminne det bare finnes få andre eksempler på.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 157 gjester og ingen medlemmer på besøk.