Elle tåkeklokke

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1911
Status: Nedlagt 1983
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Follo Museum, privat
Vernestatus:
Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Elle tåkeklokke er landfast og ligger syd for Drøbak på østsiden av Oslofjorden. Den har et enkeltstående klokketårn i tre med sveitserstilpreg.

Elle tåkeklokke har høy grad av opprinnelighet med klokke og drivverk intakt. Både fyrhistorisk og arkitektonisk har klokketårnet stor verdi som et sjeldent særegent kulturminne det bare finnes få andre eksempler på.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 128 gjester og ingen medlemmer på besøk.