SØNDRE LANGÅRA TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1896
Status: Nedlagt 1967
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Søndre Langåra tåkeklokke ligger på en øy i indre Oslofjord. Anlegget har bolig, uthus og naust i tillegg til tåkeklokken i et frittstående tårn.

Tårnet er i tre med sveitserstilpreg, og har høy grad av opprinnelighet med klokke og drivverk bevart. Søndre Langåra tåkeklokke er interessant som et eksempel på en tidligere bemannet tåkeklokke, så vidt vi kjenner til, den eneste i landet. Anlegget utgjør et fint lite bygningsmiljø med knapp detaljering. Anleggets plassering beliggende ytterst på en odde i fjorden er karakteristisk og bidrar til å gi stedet identitet. Både fyrhistorisk og arkitektonisk har Søndre Langåra stor verdi som et særegent anlegg det som helhet ikke finnes tilsvarende eksempler på.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 125 gjester og ingen medlemmer på besøk.