Finnmark

MAKKAUR FYRSTASJON

Beliggenhet: Båtsfjord kommune, Finnmark
Opprettet: 1928
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Øvre del gjenreist i 1947. 
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 

 

 

 
Makkaur fyrstasjon ligger helt ytterst i Båtsfjorden. Fyrbygningen er en betongbygning med hvelvet tak og tårn på taket. Anlegget har klare likhetstrekk med betongbebyggelsen på Geitungen fyrstasjon i Rogaland, og Sletringen fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Et 3. ordens lynblinkapparat, maskinhall med trykktanker til diafon tåkeanlegg og aggregater er intakt. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen. En tørrmurt vei går mellom fyrbygningen og den øvrige bebyggelsen. Denne omfatter boliger, uthus og tufter etter bolig og uthus. Bygningene ble revet så sent som på 1980-tallet og en dårlig tilpasset bygning som i dag brukes til bolig og maskinhus, ble satt opp utenfor tunet. En støpt vei fører ned til naust og landing. Fyrbygningen har en dominerende plassering på toppen av en knaus i et opprevet fjellandskap, og fyrbygningen er en av landets mest særpregede.

Fyrbygningen har høy arkitektonisk verdi som eksempel på betongbyggeri med sterke trekk fra industriarkitektur. Fyrstasjonen har miljøbetydning sett i sammenheng med det nedlagte fiskeværet Gamle Makkaur, og rester etter et tysk kystfort 1 km unna.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 140 gjester og ingen medlemmer på besøk.