Finnmark

SLETTNES FYRSTASJON

Slettnes nettBeliggenhet: Gamvik kommune, Finnmark
Opprettet: 1905
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Øvre del av fyrtårnet ble ødelagt i 1944. Denne halvdelen ble gjenreist i 1947.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Gamvik kommune
Hjemmeside: Nettside

 

 

Slettnes ligger tre kilometer nord for Gamvik, på 71°05`33”N. Det er dermed verdens nordligste fastlandsfyr. Fra toppen av tårnet har man fantastisk utsikt over havet og naturen i det omkringliggende naturreservatet.

Historikk

Fyret ble satt i drift 15. september 1905. I 1922 fikk fyret tåkelur som gav et støt i en sirene hvert 30 sekund. Under andre verdenskrig var det tyske marineoffiserer som kontrollerte tenning av fyret. Det skjedde kun mens tyske konvoier passerte. Fyret ble sprengt av de tyske styrkene under tilbaketrekningen høsten 1944. Allerede i 1945 ble det satt opp en provisorisk gasslanterne i toppen av restene av tårnet. I perioden 1945-48 ble det reist nye boliger, maskinhus, naust, kai, og fyrtårn. Stasjonen ble i sin helhet tegnet av arkitektene G. Blakstad og H. Munthe-Kaas. Tårnet er 39 m høyt, har 9 trapper og 139 trappetrinn. Fyret er dermed Norges femte høyeste. Tåkesignalet kom på plass igjen i form av en totoners nautofon med rekkevidde 6 mil. Denne var i bruk fram til 1985. Det ble opprettet radiofyr på Slettnes i 1955, og året etter ble fyrstasjonen tilkoblet det lokale strømnettet. De ansatte med familier bodde fast på fyrstasjonen fram til 1973. Senere bodde kun de ansatte på fyret under sine tørn. Slettnes Fyr ble fredet av riksantikvaren i 1998, og ble som en av de siste fyrstasjonene i landet fullstendig automatisert 2005.

Ny bruk

I dag er fyret et yndet besøksmål for så vel turister og naturforskere som lokalbefolkning. Driften skjer i regi av Gamvik museum. Fra medio juni til medio august er fyret åpent hver dag, med guidede turer i tårnet, kafé- og overnattingsvirksomhet. I forbindelse med Kulturdugad Gamvik benyttes fyret også til utstillinger, konserter m.m. Resten av året kan fyret bookes av grupper. Med fullt utstyrt møtelokale og sengeplass til opp mot 20 personer, egner Slettnes fyr seg godt for mindre møter og seminarer.

Slettnes naturreservat

Slettnes ble fredet som naturreservat i 1996, og fikk i 2002 internasjonal status som RAMSAR-område (internasjonalt viktig våtmarksområde) grunnet sin unike flora og fauna.
Slettnes er en av Skandinavias viktigste hekkeplasser for våtmarksfugl. Det er observert over 150 arter her, bortimot sytti av dem knyttet til våtmark. Mest kjent er reservatet for den store tettheten av hekkende tyvjo, samt det store antallet polarjo og gulnebblom som trekker forbi vår og høst. Naturreservatet er også svært rikt på kulturminner, fra steinalder til etterkrigstid.

 

Lenker:

Gamvik Museum: www.kystmuseene.no

Visit Nordkyn: www.visitnordkyn.no

Slettnes fyr på facebook: http://www.facebook.com/pages/Slettnes-Fyr/290450544312043 

Kulturdugnad Gamvik på facebook: http://www.facebook.com/pages/Kulturdugnad-Gamvik/259175920794603