Møre og Romsdal

GRASØYANE FYRSTASJON

Beliggenhet: Ulstein kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1886
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1950.
Automatisert og avbemannet i 1986.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Grasøyane fyrstasjon ligger på høyeste punkt på en lav øy med frodig beitelandskap. Anlegget har to fyrtårn, den opprinnelige fyrbygningen i tre med tårn i hjørnet, og det 16m høye støpejernstårnet fra 1950. Tretårnet ble skadet i flyangrep i 1945, og støpejernstårnet er det siste som ble bygget i landet. Et solcellepanel, som står litt bortenfor bebyggelsen, forsyner stasjonen med strøm. Fyrstasjonen har maskinhus, uthus, tuft etter assistentbolig ved veien og naust og landing med en lang brygge utover den langrunne fjæra. Fyrstasjonen ligger innenfor Runde naturreservat som er fredet etter lov om naturvern.

Grasøyane fyrstasjon er i fyrhistorisk sammenheng interessant med sine to generasjoner fyrtårn. Fyrstasjonen har miljøskapende verdi med sin markante silhuettvirkning, og i sammenheng med landskapet omkring.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 166 gjester og ingen medlemmer på besøk.