Møre og Romsdal

HOGSTEINEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1857
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1905.
Ny fyrlykt ble montert på fyrtårnet.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Fyrtårnet eies av Staten, Kystverket.
Øvrige bygninger ble solgt til privat kjøper i 1907.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Hogsteinen fyrstasjon ligger ved Godøyas sørligste punkt og består av et hvitt teglsteinstårn ytterst på en lang natursteinsmolo. Tårnet er 11m høyt og innvendig foret med naturstein. Fyrstasjonen ble nedlagt i 1905 og det opprinnelige lyktehuset fra Nes Jernverk er erstattet med en støpejernslykt.

Fyrtårnets plassering ytterst på den langstrakte moloen er karakteristisk og i norsk sammenheng spesiell. Tegl er et sjeldent tårnmateriale i Norge og anlegget har derfor stor verneverdi. Det hvite fyrtårnet er et viktig dagmerke i det sterkt trafikkerte sundet fyret ligger ved.