Møre og Romsdal

GRIP FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansund kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1888
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1977. Avbemannet i 1979.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Grip fyrstasjon ligger på en naken holme i havet ved fiskeværet Grip utenfor Kristiansund. Et støpejernstårn er plassert på et høyt fundament av huggenstein. I tillegg til fyrtårnet, består stasjonen av et hvelvet betongnaust og to landinger. Landingsforholdene er vanskelige.

Grip er en av landets mest særpregede fyrstasjoner med sin dramatiske beliggenhet. Fyrstasjonen har relativt høy aldersverdi og stor grad av opprinnelighet. Stasjonen har stor miljøbetydning i sammenheng med fiskeværet.