Møre og Romsdal

ALNES FYRSTASJON

altBeliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1853
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt i 1861. Nytt fyr i 1869, 1876 og 1892. Dagens fyrtårn er fra 1937.
Automatisert og avbemannet  i 1982.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Fyrtårnet eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger eies av Giske kommune, fra 1993.
 
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Mulighet for overnatting/utleie: Ja
Bilde: Ottar André AndersonTilkomst: Bilvei helt fram
Type: Trekledd vinkelkonstruksjon
Tilhørende bygninger: Fyrmester/familiebolig 1876, uthus 1876, naust.

Bevertning: Sal av heimebakst.
Adresse: Alnes fyr, 6055 Godøy

Alnes fyr - Kultursenter i nordvest

Alnes ligg på nordsida av Godøy - ei av dei 4 øyane i Giske kommune - med Ålesund og fastlandet i aust og ope hav i vest. Med få avbrekk har det vore fyrveksemd på Alnes sidan 1852. Fyret er framleis i full drift (automatisert sidan 1982), og sidan 1993 har anlegget også fungert som eit lokalt og regionalt kultursenter i ein unik landskapssituasjon. Med bru og undersjøisk tunnellsamband til Ålesund lufthamn Vigra og til Ålesund (begge knapt 20 min. med bil), er Alnes i dag blant dei fyra i landet som er best tilgjengelege. I sommarhalvåret er det eit populært reisemål både for turistar og for folk i regionen.altKulturlandskapet på Alnes

Alnes er ein låg sandtange og ein del av strandflata som er så karakteristisk for store delar av kysten på Nord-Vestlandet. Klimaet er oseanisk, med milde vintrar og ikkje for varme somrar. Busetnaden starta i sør, i ly av Godøyfjellet. Den breidde seg etterkvart nordover på neset, men berre på austsida, og er relativt tett; Alnes har fått behalde preget av fiskevér. Resten av neset er store, samanhengande engområde utan grensegjerde - berre med merkesteinar. I sør markerer ein steingard skiljet mellom innmark og utmark; her ligg beite- og lyngheier. Desse følgjer òg Godøyfjellet, der det reiser seg bratt i sør - oppe på flaten er der store myrer. Heilt fram til 1940-talet vart desse nytta til torvskjering. Alnes er mest heile vegen rundt avgrensa av strender, fylt av store rullesteinar. I sørvest går desse over i den storslagne Sandvika. Den unike landskapsmessige situasjonen på Alnes har fått stå relativt uendra siste århundret. Bygningane frå dei 11 gardsbruka er blitt ståande samla i eitt tun. Dette er no sjeldan i Noreg, og det gjer Alnes spesielt interessant.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 577 gjester og ingen medlemmer på besøk.