Møre og Romsdal

ALNES FYRSTASJON

altGardsdrift og fiske

Som elles på kysten har det fram gjennom århundra vore kombinert jordbruk og fiske på Alnes, då gardane var for små til å leve av. Nokre familiar var utan gard. Fram til slutten av 1920-åra var Alnes eit av dei største fiskeværa på Sunnmøre, og særskilt under torskefisket var mange sesongarbeidarar innkvarterte her. Det var mykje liv og røre på staden i denne tida, og stor kontakt med andre bygdelag i regionen. Om fiske også i ettertid har vore den viktigaste næringsvegen, har jordbruket heile tida vorte drive aktivt; idag er sauehald det primære. Sjølv om det ikkje lenger er heiltids-bønder på Alnes, vert alt graset slått og hesja kvart år, og mange av dei gamle tradisjonane vert haldne i hevd.
altDen første fyrtenesta på Alnes

Årsaka til at det vart starta fyrteneste på Alnes i 1852, var trong for større tryggleik for fiskarane. Dåverande Borgund kommune gav løyve til at det vart tent ei privat lykt på Alnestangen for å lyse for lokale fiskarar og for torskefisket. Verksemda starta med tre talglys i ei lita fyrstove; svakt bluss for at ein ikkje skulle ta i miss med fyret på Runde. Til drift og vedlikehald skulle alle som deltok i fisket betale 4 skilling årleg. Då dette ikkje vart etterlevd, vart Staten oppmoda om å overta i 1859. Då svaret var nei, vart fyret nedlagd i 1862. Etter gjentekne søknadar frå kommunen, løyvde likevel fyrdirektøren 250 spd. på budsjettet for 1869 til ei lita fyrlykt som kunne heisast opp i ei mast. Lykta vart seinare flytta til eit lite skur.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 141 gjester og ingen medlemmer på besøk.