Møre og Romsdal

HAUGSHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Sande kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1876
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980. Bygningene, utenom fyret, ble solgt til Sande kommune i 2006.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Fyret eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger eies av Foreininga for Frekøy fyrstasjon fra 2017.
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk
 
Bilde: Kystverket