Møre og Romsdal

STAVENES FYRSTASJON

 

bilde Stein Saettem

Beliggenhet: Averøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1842
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1953.
Automatisert og avbemannet i 1976.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
 
 
Stavnesfyret var det 28. fyranlegget på norskekysten da det ble tent 1. september1842. Det hadde lenge vært et ønske om å få oppført fyr på dette værharde og krevende havstykket på Mørekysten. Etter at Kommisjonen av 1828 hadde vært på befaring i 1838 ble det bestemt at kystfyret skulle plasseres på Kvitholmen, og ledfyret skulle plasseres på Stavnesets høyeste punkt på nordøstpynten av Bremsnes, ca. 4 km sjøveg fra Kristiansund.
 
På Stavneset ble det satt opp en fyrbygning i laftverk med tre små værelser i første etasje og et værelse i loftsetasjen som fordelte seg slik: fyrstue, stue, kammers, kjøkken og gang samt et karnapp på stueveggen hvor trelykta med et 5te ordens apparat var plassert. Dessuten var det oppført et laftet uthus hvor det også var innredet et værelse og et naust med opptrekk samt et steingjerde rundt tomten. Fjøs ble også oppført. I 1894 ble det satt opp et nytt fyrlyktehus, mens det først i 1908 ble lettere tilgang på vann, da det ble statt opp vannbeholder. I 1953 ble det oppført ny fyrvokterbolig i le for vær og sjørokk.
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 106 gjester og ingen medlemmer på besøk.