Møre og Romsdal

FLATFLESA FYRSTASJON

Beliggenhet: Sandøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1902
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nytt fyrtårn i 1936. 
Nedlagt og avbemannet i 1988. Fyrtårnet ble revet og erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Finnøy og Ona havstuer
Bilde: Riksantikvaren

Flatflesa fyrstasjon ligger i Lyngværfjorden fire km vest av Gossa i Sandøy kommune i Romsdal. Fyret ble utbedret og forsterket i 1961. I 1988 ble fyret erstattet av en fyrlykt.