Møre og Romsdal

KVITNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Kristiansund kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1877
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1911. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning. Bygningene ble revet / solgt til privat kjøper og fjernet noen år senere (ukjent år).
 
Foto: Kystverket