Møre og Romsdal

ONA FYRSTASJON

Beliggenhet: Sandøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1867
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1971.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Fyrtårnet, bifyr og maskinhus eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger ble solgt til privat kjøper i 1982.
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Hjemmeside
 

Les mer …

ROSHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet
: 1881
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1883.
Automatisert og avbemannet i 1908.
Ny fyrlykt ble montert på det lave fyrtårnet. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket


Illustrasjon:Kystverket

RUNDE FYRSTASJON

rundeBeliggenhet: Herøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1767 (Kullfyr i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nytt kullfyr i 1815 og 1826.
Høyt jerntårn i 1858; avkortet i 1910.
Dagens fyrtårn er fra 1935.
Øvre del av jerntårnet ble demontert 1940-45.
Det er ukjent hvor denne delen befinner seg.
Nederste del av jerntårnet er bevart.
Automatisert i 1987. Avbemannet i 2002.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2001
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk.
 

Les mer …

RØDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Haram kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1893
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1954. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle. Bygningene ble solgt til privat kjøper og fjernet.


Bilde: Kystverket

 

SKALMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Smøla kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1907
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2002.
Nedlagt i 2008.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Bilde: Kystverket

 

Les mer …

STAVENES FYRSTASJON

 

bilde Stein Saettem

Beliggenhet: Averøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1842
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1953.
Automatisert og avbemannet i 1976.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 150 gjester og ingen medlemmer på besøk.