Møre og Romsdal

STORHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1920 
Funksjon:  Kystfyr
Utvikling:  Automatisert og avbemannet i 1980.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SVINØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Sande kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1905
Funksjon: Kystfyr
Utvikling:
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier:
Staten, Kystverket
Ny bruk

Bilde: Riksantikvaren

Les mer …

SYNES FYRSTASJON

 
Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1959. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle. Bygningene ble solgt til privat kjøper og fjernet. 
 
Bilde: Kystverket
 

 
 
 
 
 

TYRHAUG FYRSTASJON

Beliggenhet: Smøla kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1833
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1848.
Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert og avbemannet i 1967.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket

Bilde: Riksantikvaren

ULLA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Haram kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1874
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1949.
Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening

Tekst og bilder: Ullafyrets Venner
 

 

Les mer …

VALDERHAUG FYRSTASJON

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1772
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1886.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ. Fyrbygningen ble solgt til privat kjøper og senere fjernet (ukjent år). Foto eller tegning av fyret finnes ikke pr nå. 
 
 
Illustrasjon: Kystverket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 165 gjester og ingen medlemmer på besøk.