Møre og Romsdal

STORHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1920 
Funksjon:  Kystfyr
Utvikling:  Automatisert og avbemannet i 1980.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SVINØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Sande kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1905
Funksjon: Kystfyr
Utvikling:
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier:
Staten, Kystverket
Ny bruk

Bilde: Riksantikvaren

Les mer …

SYNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1867 (privat), 1869 (statlig)
Status: 1959 erstattet av fyrlykt
Funksjon: Fiskefyr
Bilde: Kystverket

 
 
 
 
 

TYRHAUG FYRSTASJON

Beliggenhet: Smøla kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1833
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1848.
Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert og avbemannet i 1967.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket

Bilde: Riksantikvaren

ULLA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Haram kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1874
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1949.
Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket

Tekst og bilder: Ullafyrets Venner
 

 

Les mer …

VALDERHAUG

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1772 (privat lykt på stolpe), 1860 (fyr)
Status: 1886 nedlagt, erstattet av fyrlykt
Funksjon: Leifyr
Eier: Staten
Illustrasjon: Kystverket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.