Nord-Trøndelag

ELLINGRÅSA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Flatanger kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet:1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1959.
Nedlagt i 2001. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Folla Aktiv, fra 2009
Ny bruk: Utleie/overnatting

Les mer …

GJESLINGENE FYRSTASJON

altBeliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1877
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Ombygd i 1938.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen
 
 
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GRINNA FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1904
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Hjemmeside
 
 
 
 
 
 

Les mer …

MÅHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Fyret brant ned i 1934. Nedlagt og avbemannet i 1935. Fyret ble erstattet av to fyrlykter. Øvrige bygninger ble fjernet.

Foto: Kystverket

 

 

 

 

NORDØYAN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1890
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 

Les mer …

NÆRØYSUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1904
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Sjøheimvernet, fra 1985.
Ny bruk

Bilde: Eli Ellingsve
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 124 gjester og ingen medlemmer på besøk.