Nord-Trøndelag

VILLA FYRSTASJON

Beliggenhet: Flatanger kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1839 (kullfyr)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling
: Nedlagt og avbemannet i 1890. Lyktehus og linseapparat ble flyttet til Nordøyan fyrstasjon.   
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Flatanger kommune, fra 2005.  

 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Villa fyrstasjon ligger på øya Villa utenfor Flatanger. Fyrtårnet er et 15 m høyt sekskantet tårn med hvelvede trekkanaler på alle sidene, enkelte av dem er delvis igjenmurt. Byggemateriale er granitt, kleberstein og teglstein. Fyret ble i 1859 ombygget for bruk av flytende brensel. Lyktehuset av jern og linsen ble satt opp. Lyktehuset og linsen ble flyttet til Nordøyan fyrstasjon da Villa ble nedlagt. En forseggjort støpejernstrapp fører opp til inngangen på fyret. Fyrstasjonen omfatter også assistentbolig og ruiner etter vokterbolig, gjerder, uthus, kullager og smie. Tidligere losstasjon og dagens naust som er brukt som merkenaust, ligger ved havnen på Villa lenger øst. Et annet naust lå tidligere inne i vågen innenfor havnen. Villa er landets best bevarte kullblussfyr. Av i alt seks oppførte kullblussfyr i landet i perioden 1802 til 1839, er kullblussfyret på Villa det yngste fra 1839. Villa var sannsynligvis verdens siste kullblussfyr som ble nedlagt. Fyrstasjonen ligger i et område foreslått fredet som kulturmiljø etter lov om kulturminner i Vern- og forvaltningsplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag. Kullblussfyret har som en sjelden fyrtype, stor fyrhistorisk verdi og høy aldersverdi.

Einvika Overnatting og Havfiske tilbyr i dag overnatting i fyrvokterboligen.