Nord-Trøndelag

GJESLINGENE FYRSTASJON

altBeliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1877
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Ombygd i 1938.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen
 
 
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Gjeslingene fyrstasjon ligger på holmen Haraldsøykråka ved Sør-Gjeslingene nord for Folda. Bygningsmassen består av et 24, 3 m høyt støpejernstårn med steinsokkel, og en blokk i armert betong på fire etasjer. Betongblokken fra 1938 inneholder naust, teknisk rom og boligdel. Interiøret er ødelagt i storm, men et bevart boligrom viser en forseggjort og påkostet innredning. Fyrstasjonen har fått ny PRB-lyskaster. Stasjonen har støpt bro og landing. Området er i sammenheng med fiskeværet Sør-Gjeslingene foreslått fredet som kulturmiljø, etter lov om kulturminner i Verne- og forvaltningsplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag.

Fyrstasjonen representerer to epokers materialbruk og formspråk, og har høy fyrhistorisk verdi. Anlegget er en særpreget, borgaktig fyrstasjon, med stor miljøskapende verdi.