Nord-Trøndelag

NORDØYAN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1890
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 


Nordøyan fyrstasjon ligger på Surnøya i fiskeværet Nordøyan nord for Folda. Fyrbygningen er en trebygning med et stort lyktehus som står på et lavt støpejernstårn med steinfundament inn til gavlen. Lyktehuset ble flyttet fra Villa fyrstasjon i 1890. Den store, franske linsen har en sjelden type optikk og er i bruk. Dreiemekanikken er delvis bevart. Fyrbygningens boligdel er modernisert, men har mange originale bygningselementer bevart. Fyrbygningen, uthus og oljetanker på fundamentet etter et tidligere uthus, danner et tun. Naust og landing ligger nord for fyret. Landingsforholdene er gode. Fyrstasjonen ligger i et rikt kulturlandskap med spor etter tidligere beiting.

Anlegget har fyrhistorisk verdi sett i sammenheng med Villa fyr og miljøskapende verdi i sammenheng med fiskeværet Nordøyan, som er fredet etter lov om kulturminner.