Nord-Trøndelag

SKLINNA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Leka kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1910
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1990. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 


Sklinna fyrstasjon ligger på toppen av Heimøy i det gamle Sklinnaværet. Fyrbygningen er et 14, 3 m høyt karakteristisk støpejernstårn. Øverste del av tårnet ble flyttet fra Runde fyrstasjon, og i lyktehuset står en fransk 2. ordens linse som fortsatt er i drift. Stasjonen har maskinhus, bolig og uthus et stykke unna fyret, og ruiner etter oljebod og tidligere bolig ved veien ned mot landingen og naustet. Landingsforholdene er gode. Området er fuglelivsfredet etter lov om naturvern og vurderes fredet som naturvernområde.

Fyrstasjonen har fyrhistorisk verdi ved gjenbruken av fyrtårnet, og anlegget har miljøskapende verdi i sammenheng med fiskeværet.