Nordland

BREMSTEIN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vega kommune, Nordland
Opprettet: 1925
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1980. Avbemannet i 1982.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Bremstein fyrstasjon ligger på Geiterøya i Steinan på Helgelandskysten. Fyret som er et 27 m høyt støpejernstårn har en dramatisk virkning i havgapet utenfor Vega. Tårnet er spesielt med sine to store linseapparater på hvert sitt galleri. Hovedfyret består av en stor, fransk 2. ordens lynblinklinse, og bifyret har en 2. ordens linse av samme produsent. Begge er intakte. Fyrtårnet har flere opprinnelige elementer bevart, med bl.a. tårntrapp og vaktrom. Den øvrige bebyggelsen ligger tett samlet ved fyrtårnet og består av bolighus og maskinhus/uthus i tre. Fyrstasjonen har betongnaust og landing. Landingsforholdene er gode i godt vær. Maskinhuset med dieseltanker og elektronikkutstyr ble fullstendig utbrent etter brann i 1996. Fyrstasjonen har fyrhistorisk verdi med de to linsene.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 691 gjester og ingen medlemmer på besøk.