Nordland

FLATØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Steigen kommune, Nordland
Opprettet: 1882
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling
: Nedlagt og avbemannet i 1966.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Miljødirketoratet, fra 2005
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Venner av Flatøy fyr tilbyr overnatting, omvisning og ulike arrangementer.
Hjemmeside: www.flatoyfyr.com
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Flatøy fyrstasjon ligger på Flatøya utenfor Steigen. Fyrbygningen har 11/2 etasje og er bygd i betong med et høyt, slankt, åttekantet tårn plassert inntil den ene langveggen. Tårnet er som type det eneste i landet, og fyrbygningen er i dette distriktet sjelden med hensyn til materialbruk. Stasjonen omfatter maskinhus og uthus som danner et tun sammen med fyrbygningen, samt landing og ruin etter naust. Stasjonen har rimelig gode landingsforhold. Bygningene har stor grad av opprinnelighet, mens fyroptikken er fjernet. Fyrstasjonen er omgitt av et frodig og småkupert kulturlandskap med den mektige Lofotveggen som bakgrunn. Fyrstasjonen har miljøskapende verdi og fyrhistorisk interesse ved sin sjeldenhet.
 

Se også Flatøys egen hjemmeside: http://www.flatoyfyr.com/

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 655 gjester og ingen medlemmer på besøk.