Nordland

TRANØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Hamarøy kommune, Nordland
Opprettet: 1864
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn ble flyttet fra Moholmen fyr i 1936. Automatisert i 1986. Avbemannet i 1991.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier:
Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Hjemmeside

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Tranøy fyrstasjon ligger på en holme som er landfast med en støpt gangbro inn til land på Hamarøy. Stasjonen har et 27, 3 m høyt støpejernstårn som ble flyttet til stedet fra Moholmen fyrstasjon i 1936. Den tidligere fyrbygningen står fortsatt, og inneholder bolig/utleierom. Tranøy er en stor og omfattende fyrstasjon som har maskinhus, tomannsbolig, flere uthus, naust og landing. Bygningene ligger i et tun og langs en støpt vei. Deler av anlegget har i senere tid gjennomgått forholdsvis store ombygginger for tilrettelegging for reiseliv. Fyrstasjonen har god tilgjengelighet og er et kjent landemerke i området.

Gangbroen ut til fyret preger anlegget og gir det en stram karakter. Fyrstasjonen har med sin organisering av bygningsmassen arkitektonisk verdi, og fyrhistorisk verdi med de to fyrbygningene fra forskjellig tid. Anlegget har høy miljøskapende verdi i området.
 
Lenke privat hjemmeside (ekstern lenke) med historie om fyrene i Indre Vestfjorden, også Tranøy.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.