Nordland

SKROVA FYRSTASJON

Beliggenhet: Vågan kommune, Nordland
Opprettet:
1922
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1987. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk

 
 
 


Skrova fyrstasjon ligger på Saltværsholmen ved Skrova utenfor Svolvær i Vestfjorden. Stasjonen har et 24, 5 m høyt støpejernstårn. En ny PRB-lystkaster er installert, men den opprinnelige linsen oppbevares på stedet.

Skrova var den første stasjonen som i 1932 ble utstyrt med radiofyr, og mastene står fremdeles. Bygningsmassen ligger tett samlet ved fyrtårnet og består av maskinhus, boliger, flere uthus og oljehus. En støpt vei med trapper fører ned til naust og landing. Bygningene er modernisert, men hovedform og mange opprinnelige elementer er bevart. Området inneholder rester av tyske befestninger.

Landingsforholdene er gode. Fyrstasjonen har høy miljøskapende verdi i sammenheng med fiskeværet Skrova.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 119 gjester og ingen medlemmer på besøk.