Nordland

SKOMVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Røst kommune, Nordland
Opprettet: 1887
Funksjon: Kystfyr
Utvikling
: Automatisert og avbemannet i 1978.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Hjemmeside: www.rostair.com

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Skomvær fyrstasjon ligger på ei øy langt til havs sørvest for Røst. Stasjonen har et 31,7 m høyt, slankt støpejernstårn med en stor, fransk 1. ordens blinklinse, og bifyr med en liten 4. ordens linse. Begge linsene er bevart. Bygningene ligger tett samlet og består foruten tårnet av maskinhus, boliger, uthus, oljetanker og radiomaster. Naust og landing ligger et stykke nedenfor. Anlegget ligger i et frodig og åpent kulturlandskap med dyrkningsspor. Fyrstasjonen har relativt gode landingsforhold. Anlegget ligger innenfor et område foreslått fredet som landskapsvernområde, etter lov om naturvern i kystverneplanen for Nordland.

Fyrstasjonen har høy grad av bygningsmessig og fyrteknisk opprinnelighet med høy aldersverdi og miljøskapende verdi i området.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.