Nordland

ANDENES FYRSTASJON

Beliggenhet: Andøy kommune, Nordland
Opprettet: 1859
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fyrtårn og maskinhus eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger eies av Andøy kommune, fra 1983.
Ny bruk: Andøy museum

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Andenes fyrstasjon ligger på Andøya nord i Vesterålen. Stasjonen ligger helt nede ved havnen som en del av bebyggelsen i Andenes. Fyrbygningen er foret med teglstein, og er et av landets høyeste støpejernstårn med sine 40 m. Det store, franske 2. ordens linseapparatet er i bruk, og en del eldre utstyr er bevart. Den øvrige bebyggelsen med tidligere fyrvokterbolig, uthus og maskinhus ligger litt bak fyret. Fyrvokterbolig og uthus er solgt til privat eier.

Fyrtårnet har stor aldersverdi og høy grad av opprinnelighet. Fyret har meget stor miljøbetydning som del av havnen og bebyggelsen på Andenes

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 102 gjester og ingen medlemmer på besøk.