Nordland

LITLØY FYRSTASJON

altBeliggenhet: Bø kommune, Nordland
Opprettet: 1912
Funksjon: Kystfyr
Utvikling:
Automatisert i 1990. Avbemannet i 2003.
Nedlagt i 2009. Fyret ble erstattet av en ledlampe på mast.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat, Ellen Marie Hansteensen, fra 2006
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Overnatting/utleie


Ligger på øya Litløya, 10 minutter med rask båt fra Vinje i Bø kommune i Vesterålen. Fyrstasjonen har en imponerende beliggenhet der den kneiser i fjellskråningen. Stasjonen består av et enetasjes åttekantet betongtårn som ligger på en fjellknaus 55 meter over havet. Her har vært både fjøs, materialbygg og oljebu. Disse er revet. I dag gjenstår i tillegg til fyrtårnet kun fyrvokterboligen og naustet.

Fyrlyset var på 1960-tallet det nest sterkeste i landet, etter Slåtterøy fyr i Sunnhordaland. Litløy fyr er fortsatt ett av regionens viktigste sjømerker. Fyrvokterboligen ble modernisert med eternittplater og såkalte husmorvinduer på begynnelsen av 1980-tallet. Litløya har vært befolket fra middelalderen og fram til 1950-tallet. Etter dette er det kun fyrstasjonen som står igjen på øya. Ellen Marie Hansteensen er i dag den eneste som bor på Litløya. Det planlegges store utbygginger og tilrettelegging for å kunne ta i mot gjester både på dagsbesøk og overnatting.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 671 gjester og ingen medlemmer på besøk.