Nordland

MOHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vågan kommune, Nordland
Opprettet: 1914
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Demontert og flyttet til Tranøy i 1936.
Dagens fyrtårn er fra 1936.
Automatisert og avbemannet i 1974.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Bilde: Riksantikvaren

 

 

Fyret ligger på Moholmen i Vestfjorden, mellom Kabelvåg og Henningsvær. Fyret ble opprettet høsten 1914, 2 år etter at Svolvær fyr var blitt nedlagt. Det ble bygd et ca. 20 meter høyt støpejernstårn på Moholmen, men dette tårnet ble flyttet til Tranøy fyr i Hamarøy da det fyret skulle fornyes i 1936. På Moholmen ble fyrlykta satt i et jernstativ på det gamle fundamentet.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 129 gjester og ingen medlemmer på besøk.