Nordland

STAMSUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Vestvågøy kommune, Nordland
Opprettet: 1859
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1943. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning. Bygningene ble revet ca 1950. 

Bilde: Kystverket