Nordland

REINE FYRSTASJON

Beliggenhet: Moskenes kommune, Nordland
Opprettet: 1862
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1925. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning. Bygningene ble solgt til privat kjøper. Bygningene ble fjernet i 1947 og flyttet inn til Reine.

Foto: Kystverket