Nordland

VÅGØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1859
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1911. Fyret ble erstattet av Undersholmen fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper. De ble fjernet etter 1916 (ukjent år). Foto av fyret finnes ikke pr nå.

Foto: Kystverket