Nordland

GRYTØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1865
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1959. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ. Samtlige bygninger ble solgt til privat kjøper og fjernet. 

Bilde: Kystverket