Nordland

ANDA FYRSTASJON

Beliggenhet: Øksnes kommune, Nordland
Opprettet: 1932
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ANDENES FYRSTASJON

Beliggenhet: Andøy kommune, Nordland
Opprettet: 1859
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fyrtårn og maskinhus eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger eies av Andøy kommune, fra 1983.
Ny bruk: Andøy museum

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ÅSVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Dønna kommune, Nordland
Opprettet: 1876
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyrtårn i 1919.
Automatisert i 1978. Avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BALLSTAD FYRSTASJON

Beliggenhet: Vestvågøy kommune, Nordland
Opprettet: 1857
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1956.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper i 1960 og fjernet.
 
Foto: Kystverket

Fyrstasjonen er nå borte, men lå på Svinøya og var oppkalt etter fiskeværet Ballstad som lå nord for fyret. Av fyret er bare grunnmuren igjen (pr. 2007). Førsteledd i navnet kan- i følge forsker Eli Ellingsve,komme fra mannsnavnet "Baldrekr".

 

BARØYA FYRSTASJON

Beliggenhet: Ballangen kommune, Nordland
Opprettet: 1903
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980.
Nedlagt i 2010. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

 
 

BJØRNØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1890
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1972.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet, fra 2005
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering
 
Bilde: Eli Ellingsve

 

  

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 103 gjester og ingen medlemmer på besøk.