Sør-Trøndelag

RØDØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Osen kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1864
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1917.
Fyret ble erstattet av Buholmråsa fyrstasjon. Samtlige bygninger ble solgt til privat kjøper. De ble senere fjernet (ukjent år).