SVINØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Sande kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1905
Funksjon: Kystfyr
Utvikling:
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier:
Staten, Kystverket
Ny bruk

Bilde: Riksantikvaren

Les mer …

SYNES FYRSTASJON

 
Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1959. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle. Bygningene ble solgt til privat kjøper og fjernet. 
 
Bilde: Kystverket
 

 
 
 
 
 

TYRHAUG FYRSTASJON

Beliggenhet: Smøla kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1833
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1848.
Dagens fyrtårn er fra 1897.
Automatisert og avbemannet i 1967.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket

Bilde: Riksantikvaren

ULLA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Haram kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1874
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1949.
Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening

Tekst og bilder: Ullafyrets Venner
 

 

Les mer …

VALDERHAUG FYRSTASJON

Beliggenhet: Giske kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1772
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1886.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ. Fyrbygningen ble solgt til privat kjøper og senere fjernet (ukjent år). Foto eller tegning av fyret finnes ikke pr nå. 
 
 
Illustrasjon: Kystverket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLINGRÅSA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Flatanger kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet:1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1959.
Nedlagt i 2001. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Folla Aktiv, fra 2009
Ny bruk: Utleie/overnatting

Les mer …

GJESLINGENE FYRSTASJON

altBeliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1877
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Ombygd i 1938.
Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen
 
 
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GRINNA FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1904
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Hjemmeside
 
 
 
 
 
 

Les mer …

MÅHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Fyret brant ned i 1934. Nedlagt og avbemannet i 1935. Fyret ble erstattet av to fyrlykter. Øvrige bygninger ble fjernet.

Foto: Kystverket

 

 

 

 

NORDØYAN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1890
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1989. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 

Les mer …

NÆRØYSUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1904
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Sjøheimvernet, fra 1985.
Ny bruk

Bilde: Eli Ellingsve
 
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 164 gjester og ingen medlemmer på besøk.