PRESTØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Nærøy kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1841
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1904.
Fyret ble erstattet av Nærøysund fyrstasjon. Fyrboligen ble flyttet til samme fyr. Øvrige bygninger ble solgt til privat kjøper og fjernet. 
 
Foto: Kystverket

 

 

SKLINNA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Leka kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1910
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1990. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 

Les mer …

VILLA FYRSTASJON

Villa2Beliggenhet: Flatanger kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1839 (kullfyr)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling
: Nedlagt og avbemannet i 1890. Lyktehus og linseapparat ble flyttet til Nordøyan fyrstasjon. Solgt til Flatanger kommune i 2005. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Villa Fyr Venneforening, fra 2018.  
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk

 

Les mer …

ANDA FYRSTASJON

Beliggenhet: Øksnes kommune, Nordland
Opprettet: 1932
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ANDENES FYRSTASJON

Beliggenhet: Andøy kommune, Nordland
Opprettet: 1859
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fyrtårn og maskinhus eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger eies av Andøy kommune, fra 1983.
Ny bruk: Andøy museum

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

ÅSVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Dønna kommune, Nordland
Opprettet: 1876
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyrtårn i 1919.
Automatisert i 1978. Avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BALLSTAD FYRSTASJON

Beliggenhet: Vestvågøy kommune, Nordland
Opprettet: 1857
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1956.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper i 1960 og fjernet.
 
Foto: Kystverket

Fyrstasjonen er nå borte, men lå på Svinøya og var oppkalt etter fiskeværet Ballstad som lå nord for fyret. Av fyret er bare grunnmuren igjen (pr. 2007). Førsteledd i navnet kan- i følge forsker Eli Ellingsve,komme fra mannsnavnet "Baldrekr".

 

BARØYA FYRSTASJON

Beliggenhet: Ballangen kommune, Nordland
Opprettet: 1903
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1980.
Nedlagt i 2010. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

 
 

BJØRNØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1890
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1972.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet, fra 2005
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering
 
Bilde: Eli Ellingsve

 

  

BODØ FYRSTASJON

altBeliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1875
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1907.
Fyret ble erstattet av 4 fyrlykter i Bodø havn. Bygningene ble solgt til Bodø havnevesen i 1972.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fortidsminneforeningen i Nordland, fra 1987
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk
Hjemmeside: Fortidsminneforeningen i Nordland

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BREMSTEIN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vega kommune, Nordland
Opprettet: 1925
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1980. Avbemannet i 1982.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 153 gjester og ingen medlemmer på besøk.