RØDØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Osen kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1864
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1917.
Fyret ble erstattet av Buholmråsa fyrstasjon. Samtlige bygninger ble solgt til privat kjøper. De ble senere fjernet (ukjent år).

 

  

SLETRINGEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1899
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1923.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 1993.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 

Les mer …

SULA FYRSTASJON

Beliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1909
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1974.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Fyrtårnet eies av Staten, Kystverket.
Øvrige bygninger eies av Stiftelsen Sula fyr fra 2005.
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Utleie og overnatting
Hjemmeside: Stiftelsen Sula Fyr
 
Tekst og bilde: Riksantikvaren
 
 

Les mer …

TARVA FYRSTASJON

Beliggenhet: Bjugn kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1894
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1956.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ. Samtlige bygninger ble solgt til privat kjøper og fjernet.


Bilde: Kystverket


 

TERNINGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Hitra kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1833
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1923 (flyttet).
Dagens fyrtårn er fra 1958.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 1991.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Hjemmeside
 
Bilde: Finn Haugland
 

VINGLEIA FYRSTASJON

VingleiaKystverketjpgBeliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1921
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2001
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Trøndelags Kysthistoriske Museum
Utleie: Berntine Iversen, tel. 99574416
 
 

 
 
 

 

Les mer …

FUGLØYKALVEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Karlsøy kommune, Troms
Opprettet: 1920
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1987. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

HEKKINGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Lenvik kommune, Troms
Opprettet: 1859
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Sommarøy Kurs- og feriesenter
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

LILLE LYNGØY FYRSTASJON

LilleLyngyaBeliggenhet: Tromsø kommune, Troms
Opprettet: 1906
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1952.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ.
Naustet er bevart. Øvrige bygninger ble solgt til privat kjøper og fjernet i 1953.
 

Bilde: Kystverket

 

 

 

TORSVÅG FYRSTASJON

Beliggenhet: Karlsøy kommune, Troms
Opprettet: 1916
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert 1984. Avbemannet i 2006.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Torsvåg Havfiske DA
 
Bilde: Eli Ellingsve

 

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 93 gjester og ingen medlemmer på besøk.