Akershus

DIGERUDGRUNNEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1871
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt, avbemannet og revet i 1975.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Grunnmur, steinkar og fyrlykt ble revet i 2008.
Fyrlykten ble erstattet av to nye fyrlykter og en jernsøyle. Bolig, uthus og naust på fastlandet er bevart.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja; bygningene brukes som internt feriested for Kystverket.

Bilde: Riksantikvaren