Aust-Agder

TORUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1914. Fyrstasjonen het Store Torungen frem til 1914. 
Automatisert i 1987. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Torungen fyr og Torungens Venner. Utleie via Aust-Agder Turistforening
Hjemmeside: www.torungen-fyr.no og aat.dnt.no 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ny bruk: Arendal og Oppland Turistforening og Lille Torungens Venner har inngått en avtale om bruk av bygningene i tilknytning til fyret som besøksmål. Booking for Store Torungen skjer via Arendal og Omegn Turistforening.


Torungen fyrstasjon ligger på øya Store Torungen utenfor Arendal. Det opprinnelige tårnet var bygd i tegl, mens dagens tårn fra 1914 er støpt i jern. Tårnet er 34,3m høyt. Fyret har et eldre, fransk 2. ordens linseapparat. Fyrstasjonen er stor og omfatter maskinhus, boliger, uthus, gammel smie, tufter etter tegltårnet og tidligere boliger og uthus. Anlegget omfatter også hager og spor etter hage, samt landing og naust. På øya er det spor etter mindre jordbruksdrift. Fyrstasjonen ble opprettet samtidig med Lille Torungen og Sandvikodden fyrstasjoner, og har funksjonell og visuell forbindelse med disse. Store og Lille Torungen fyrstasjoner ble bygget som tvillingfyr.

Fyrstasjonen ligger i sammenheng med verneverdige bygningsmiljøer ved innseilingen til Arendal. Noe av fyrområdet er som del av raet, foreslått fredet som landskapsvernområde etter lov om naturvern. Forøvrig er området vernet som naturreservat etter samme lov. Torungen fyrstasjon er et fint eksempel på en rikt sammensatt stasjon. Fyrtårnet er en typisk representant for de høye støpejernstårnene. Fyret har høy grad av opprinnelighet med eldre linseapparat i bruk og diafonanlegg med trykktanker intakt. Fyrstasjonen har fyrhistorisk interesse ved sin forbindelse med Lille Torungen fyrstasjon og stor miljøbetydning i sammenheng med bygningsmiljøene ved innseilingen til Arendal, Byen med de tvende Fyre.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 120 gjester og ingen medlemmer på besøk.