Aust-Agder

LILLE TORUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1914.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ.
Bygningene ble demontert og solgt til private kjøpere i 1915. 
Fyrtårnet er bevart.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Stiftelsen Torungen fyr, utleie via Aust-Agder Turistforening. Du kan ikke overnatte på Lille Torungen fyr; kun dagstur eller arrangement. 
Hjemmeside: www.torungen-fyr.no og aat.dnt.no 
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Lille Torungen fyrstasjon ligger på en liten øy utenfor Arendal. Fyrtårnet i tegl er 28,9 m høyt. Stasjonen omfatter tegltårnet, oljebod, tufter etter bolig, uthus, naust og landing, samt spor etter flere hager. Stasjonen ble opprettet samtidig med Store Torungen og Sandvikodden fyrstasjoner og har funksjonell og visuell forbindelse med disse. Lille og Store Torungen ble bygget som tvillingfyr. Fyrstasjonen ligger i sammenheng med verneverdige bygningsmiljøer ved innseilingen til Arendal. Fyrstasjonen ble nedlagt i 1914 og erstattet av en liten fyrlykt. Fyrteknologien hadde på dette tidspunkt gjort det unødvendig med to fyr. Lille Torungen er som en del av raet, foreslått fredet som landskapsvernområde etter lov om naturvern.

Lille Torungen har stor fyrhistorisk verdi med landets høyeste fyrtårn i tegl, et relativt sjeldent tårnmateriale i Norge. Anlegget har sammen med Store Torungen fyrstasjon stor miljøbetydning i sammenheng med bygningsmiljøene ved innseilingen til Arendal, og stor identitetsverdi for Byen med de tvende Fyre. Fyrstasjonen har stor fyrhistorisk interesse sett i sammenheng med Store Torungen fyrstasjon, selv om tårnet idag står uten fyrapparat.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 107 gjester og ingen medlemmer på besøk.