Aust-Agder

STANGHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Risør kommune, Aust-Agder fylke
Opprettet: 1855
Ombygd (tilbygg) i 1897
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1959.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Risør kommune fra 1961
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Restaurant og konsertsted.
Se: www.stangholmen.no
 
 
Bilde: Lars Verket

 

Stangholmen fyr ligger ved innseilingen til Risør, på nordøstpynten av Stangholmen.  Fyret ble første gang tent 27. oktober 1855. Navnet viser til at det tidligere har stått et sjømerke her: en stang fundamentert i stein, med en arm på toppen som viser rett vei.

Fyrdirektøren uttalte i et skriv av 16. april 1850 at et innseilingsfyr på Stangholmen var særdeles viktig, og i 1854 ble det søkt Stortinget om bevilgning av 3400 spesidaler til oppfæring av fyr Stangholmen. Det ble vedtatt å bygge fyret uten vederlag, og i mai 1855 ble det opprettet en "fyrvokterpost av 6. orden" Fyrvokterens årslønn ble satt til 300 spesidaler, men av denne lønna hadde han plikt til å holde fyrkar. Det ble i tillegg til fyrbygningen oppført et lite uthus, båtnøst, båtopptak og brygge.

Inntil 1890 var alle bygninger på fyrene malt okergule. Etter hvert ble selve forbygningene malt hvite, mens uthusene på Stangholmen beholdt den gamle fargen helt til 1930. En meter bred, loddrett rød stripe mellom vinduene på forbygningenes sørside ble fjernet året før.

Fram til 1959 hadde 8 fyrvokterfamilier sitt hjem på Stangholmen kortere eller lengre tid. En av fyrvokterne, Theodor Neumann og hans familie, bodde på Stangholmen fra 1929. Fyret ble lagt ned i 1959.

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)