Hordaland

SKARVØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Øygarden kommune, Hordaland
Opprettet: 1910
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1954.
Fyret ble erstattet av en lanterne på søyle. Bygningene ble solgt til privat kjøper og fjernet samme år. 
 
Foto: Kystverket