Hordaland

NORDNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Bergen kommune, Hordaland
Opprettet: 1839
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1867. Fyret ble erstattet av Bergen molofyr. Fyret ble revet. Foto eller tegning av fyret finnes ikke pr nå.

Foto: Ukjent fotograf