Østfold

GULDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Moss kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1894
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet fra 1989
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Ny drift fra 2015. 
Se oslofjorden.org 

 

Les mer …

Homlungen fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1867
Ombygd og forhøyet i 1915
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1952
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Se oslofjorden.org
 

Les mer …

Struten fyrstasjon

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Gamle Struten.
Se struten.no 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

Les mer …

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold
Opprettet: 1859
Tilbygg (forlenget) i 1913
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1977
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Gjennom Onsøbeviset.
Kystledhytter i regi av OF. Se naust.
Se www.stromtangen.no og oslofjorden.org
 
 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

 

Les mer …

Torbjørnskjær fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold
Opprettet: 1872
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1990
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Nei. Bygningene står tomme.
Landingene er avstengt grunnet forfall.
Det arbeides med å danne en venneforening og å se på ulike driftskonsept. Kystverket har planlagt å restaurere fyret i 2022. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 115 gjester og ingen medlemmer på besøk.