Østfold

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold
Opprettet: 1859
Tilbygg (forlenget) i 1913
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1977
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Gjennom Onsøbeviset.
Kystledhytter i regi av OF. Se naust.
Se www.stromtangen.no og oslofjorden.org
 
 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

 


Strømtangen fyrstasjon ligger ytterst i skjærgården helt syd i Fredrikstad kommune (tidligere Onsøy). Fyret ligger på en holme adskilt fra fastlandet med et lite sund. Man må ha båt for å komme over Strømsund. Det er ca. 30 minutters gange fra nærmeste P-plass til Strømsund. Fyret har i dag ny fyrlykt på egen søyle syd for fyrhuset. Anlegget består av mange bygninger. I Strømsund, hvor fyrets brygge ligger, er det 3 naust. Et stort Stakenaust, et mindre Bøyenaust og en liten bu til fyrfolket. Bøyenaustet og Stakenaustet er restaurert og rødmalte. Disse 2 naustene var sentrale i Oslofjorden for rengjøring, reparasjon og istandsetting av staker og bøyer i hele fjorden. Dette var ekstra-arbeid for fyrvokteren. Fyrhuset ligger på den andre siden av holmen, 450 m unna. Her er det nesten umulig å legge til med båt. Fyranlegget her består av fyrbygning med det gamle lyktehuset plassert i sydøstre hjørnet av huset. Huset har 2 leiligheter, en for fyrvokter og en for assistent. Uthuset inneholder en mindre leilighet og Meteorologisk institutt i Oslo disponerer et avlåst rom med datautstyr. Strømtangen har en helautomatisk værstasjon. Det fins også et stort maskinhus med tåkelurtrompeten på veggen. Det kom elektrisk strøm fra fastlandet til fyret i 1995, men dieselmotorene som tidligere produserte strøm til fyrlykta og til tåkelurkompressoren står, fult funksjonelle i maskinhuset.

Foreningen ”Onsø-beviset” har avtale med Kystverket og driver utleie av fyrhuset og bøyenaust.