Østfold

GULDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Moss kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1894
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet fra 1989
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Ny drift fra 2015. 
Se oslofjorden.org 

 

 

 

 

Gullholmen fyr eller Guldholmen fyr ligger på den lille øya Gullholmen rett utenfor Jeløy i Oslofjorden i Moss kommune i Østfold. I dag består fyret av et 8 meter høyt glassfibertårn, foran den gamle fyrbygningen.

I 1930 ble fyret elektrifisert med strøm fra det kommunale nettet. I den første perioden bestod fyrbetjeningen av fyrvokter med husstand, men ble rett før 1940 utvidet med en fyrbetjent. I den anledningen ble en ny familiebolig oppført øst for den gamle fyrbygningen.

I 1984 ble Guldholmen fyrstasjon automatisert og fyret erstattet med en fyrlykt.

Underbygningen til fyrlykten - et plasttårn - ble løftet av et helikopter fra kystverkets fartøy «Ryvingen» og satt på plass på Guldholmen sydvest for det for det gamle fyret. Fyrstasjonen ble samtidig avfolket og bygningene ble stående tomme.

Kort tid etter avfolkningen av fyrstasjonen ble bygningene utsatt for hærverk, og de fleste vindusruter ble knust. Kystverket satte inn nye vinduer, og det ble slått plater for alle vinduer. Slik sto bygningene til stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr kom inn på arenaen.

I dag, som i 1984, er det seks bygninger på Guldholmen: To bolighus, to uthus, maskinhus og naust.