Rogaland

EIGERØY FYRSTASJON

altBeliggenhet: Eigersund kommune, Rogaland
Opprettet: 1854
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1989.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998.
Eier: Fyrtårn og maskinhus eies av Staten, Kystverket. Øvrige bygninger solgt til Eigersund kommune i 2005.
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Eigersund kommune: Omvisninger, utstillinger, kafé og utleie.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

 

Bildeserie fra 2010 av fotograf Lars Verket.


Eigerøy fyrstasjon ligger på en øy forbundet til fastlandet med bro ved Egersund i Dalane. Fyrstasjonen har et 32,9m høyt fyrtårn i jern foret med teglstein. Fyret har 1. ordens lynblinklinse fra 1897 i drift og diafon med trykktanker intakt. Et maskinhus i betong er senere oppført inntil fyrtårnet. Lenger inn ligger øvrig bebyggelse med bolig, uthus, samt landing og naust. Ved boligen ligger tufter etter tidligere bolig og uthus og spor etter hage. En oppmurt vei fører fra boligen til fyret. Fyrstasjonen ligger i det særmerkede kystlandskapet i Dalane i sammenheng med marinarkeologiske forekomster og tyske krigsanlegg. Området er fuglelivsfredet etter lov om naturvern.

Eigerøy fyrstasjon har med landets eldste støpejernsfyr støpt på Bærums Verk og det tekniske utstyret bevart, høy fyrhistorisk verdi. Tårnets majestetiske plassering på en topp i landskapet, og sammenhengen med bebyggelsen innenfor, har stor miljøskapende verdi.