Rogaland

FEISTEIN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Klepp kommune, Rogaland
Opprettet: 1859
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1915.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 1990.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Hjemmeside: Klepp kommune

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ny bruk: Klepp kommune leier fyrassistentboligen og naustet av Kystverket. Tilbyr overnatting, dag/kveldsarrangement, konserter, utstillinger. Se www.klepp.kommune.no for mer informasjon.

Feistein fyrstasjon ligger på en holme ved Jærkysten. Fyrtårnet i støpejern ble satt opp i 1915, etter at det i 1914 sto utstilt på Norges Jubilæumsutstilling i Oslo med komplett fyrapparat. Den franske lynblinklinsen fra 1914 var i drift fram til 2006. Deler av diafonen og et eldre klippapparat er bevart på stasjonen. Ved siden av fyret ligger maskinhus og oljetanker. Bolig, uthus, samt tufter etter tidligere boliger og uthus og naust ligger litt unna fyret. Landing og naust er plassert enda et stykke lenger sør. Stasjonen har dårlige landingsforhold. Fyrstasjonen inngår i Jærstrendene landskapsvernområde og er fredet etter lov om naturvern.

Fyrstasjonen har en sterk silhuettvirkning ved sin beliggenhet på en flat holme ute i havet og høy identitetsverdi. Stasjonen har fyrhistorisk verdi med eldre teknisk utstyr bevart.

alt